½Разбрах
Сайтът използва бисквитки, за да можем да Ви предложим най-доброто потребителско изживяване. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с това.
ȭ
10
10
ȭ
8
8
ȭ
13
13
ȭ
15
15
ȭ
34
34
ȭ
31
31
ȭ
23
23
ȭ
35
35
ȭ
1
1
ȭ
11
11
ȭ
9
9
ȭ
7
7
ȭ
10
10
ȭ
17
17
ȭ
19
19
ȭ
18
18
ȭ
1
1
ȭ
3
3
ȭ
8
8
ȭ
детски коледарски празник 2022
детски коледарски празник 2022
ȭ
2
2
ȭ
33
33
ȭ
34
34
ȭ
07
07
ȭ
02
02
ȭ
05
05
ȭ
06
06
ȭ
08
08
ȭ
09
09
ȭ
10
10
ȭ
12
12
ȭ
36
36
ȭ
40
40
ȭ
Програма на фестивал  Ямболски коледарски буенек 2022
Програма на фестивал Ямболски коледарски буенек 2022
ȭ
4
4
ȭ
15
15
ȭ
1
1
ȭ
2
2
ȭ
3
3
ȭ
5
5
ȭ
4
4
ȭ
7
7
ȭ
6
6
ţ
Ţ

Фестивал „Коледарски буенек – Ямбол“

Главната цел на фестивал „Коледарски буенек – Ямбол“ е да съхрани уникалната ямболска коледарска традиция, духовното богатство на българите, да популяризира вярванията, свързани със зимните народни празници, да възпитава и утвърждава национално самосъзнание чрез богатото българско фолклорно наследство, да демонстрира вариативността на обичая и да се съхрани автентичността и разликите в изпълнението на обичая в рамките на самия град.

Коледуване в Ямбол

Да си коледар в Ямбол е участ, за която момчетата все още мечтаят. От година на година коледарските групи, наричани по народному „куди” се множат и интереса към този празник става все по-голям.

Кудите обикновено се състоят от „редови” коледари и от станиник, баш, куйрукчия и котка. Кудата, от десет до двайсет коледари, е организирана по подобие на армията. Приготвянето на облеклото – червената кърпа, обшитото с кожи или гайтани елече, ботушите с шпори или навущата, панталоните - тип войнишки брич, бялата риза, коженият ремък за колан, кожената шапка астраган, еднаквостта в „униформата” – всичко това придава на кудите строева дисциплинираност и авторитет. Придвижвайки се от къща на къща под съпровода на една гайда, коледарите танцуват уникалния, не срещан никъде другаде ямболски коледарски буенек.

„Хайде Нине!”, съпроводено от ритъма на тежък коледарски буенек проехтява в Ямбол вече десетки години в деня на Рождество Христово /Коледа/.

Sedcardsystem | MK1 v8.7.7 | RegNr. 18385 | webdesign Œ
û